Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste. Luotu 4.10.2017

Rekisterinpitäjä

Lifehair Oy / Lh-Beauty, 0928969-9
Kulkutie 4, 33470 Ylöjärvi
Puh. 03- 3142 0900, asiakaspalvelu@lh-beauty.fi
Rekisteristä vastaava henkilö
Ilpo Laurila, toimitusjohtaja, Lifehair Oy

Lh-Beauty on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä henkilötietolain (523/99) mukaisesti.
Lh-Beautyn ylläpitämä rekisteriseloste on asiakasrekisteri.
Rekisteriselosteessa esiteltyjä henkilötietoja voidaan käsitellä henkilötietolain mukaisesti.
Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palveluamme, taikka muutoin hänellä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa palvelun ja järjestelmän toimivuuteen puutteita ja että tietoturvallisuus muodostaa riskin nykyisissä tietojärjestelmissä. Käyttäjä vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan atk-laitteen suojauksesta.
Lh-Beauty pyrkii huolehtimaan siitä, että palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten asiakkaille aiheuttamista vahingoista.

Rekisterin nimi

Lh-Beauty.fi – verkkokaupan käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ja yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin ja muihin verkkokaupan palveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkuustiedot, kuten

  • etu- ja sukunimi
  • osoitetiedot
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
  • suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset

Edellä mainitut tiedot tallennetaan, jos ne liittyvät henkilön asiakkuuteen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Lh-Beauty.fi –verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse antaa verkkosivustoa käyttäessään.

Säännönmukaisten tietojen luovutus

Lh-Beauty ei luovuta säännönmukaisia tietoja kolmansille osapuolille, eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää. EU:n ulkopuolisilta yhteis-työkumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytännön täyttämistä.

Palvelun toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot palvelun tarjoajalle, esimerkiksi lähetyksen toimittajalle. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan suostumusta. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa tapauksissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Lh-Beauty.fi  –verkkokaupan käyttäjärekisteri sijaitsee internetpohjaisessa palvelussa, joka on suojattu SSL-protokollan avulla.  Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.  Tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määrätyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterinkäyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisterin tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti tämän rekisteriselosteen lopussa olevaan osoitteeseen allekirjoitettuna.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa ja täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tietojen korjaamiseksi.

Yhteystiedot

Lifehair Oy / Lh-Beauty
Kulkutie 4
33470 Ylöjärvi